Tag: Tuổi trẻ & đời sống số 951

Con người đang dại dột trước sức mạnh của tự nhiên
Của cho không bằng cách cho, cho đi không mong nhận lại!