Tag: ung thu luoi

Những bệnh nhân thách thức “án tử ung thư”: Uống rượu đến mức ung thư lưỡi, cựu cán bộ tổng cục thuế sống sót thần kỳ (Kỳ 6)