Tag: vi khuẩn ăn thịt người

Nguy hiểm tính mạng vì bị… gà mổ
Giải mã bí ẩn loài vi khuẩn ăn thịt người khủng khiếp