Tag: virus corona

Ai kiếm được tiền trong đại dịch toàn cầu?
Có hay không việc virus Corona là vũ khí sinh học?