Tag: vo sat hai chong

Chân dung người vợ “đồ tể” qua lời kể của gia đình
Vợ giết chồng phi tang xác ra hàng chục mảnh: Lời van nài xin tha mạng của người chồng xấu số và 9 tiếng bình tĩnh ngồi phân xác chồng