Tag: Vu nhom

Còn bao nhiêu quan chức vướng vòng lao lý vì dính đến Vũ “nhôm”
Ai nuôi cá mập Vũ “nhôm”?
Đoạn kết của đại gia Vũ Nhôm và lòng tham không lối thoát
Vũ “nhôm” và những mánh khóe “ăn đất”