“Hãy tha thứ cho em”

Đăng lúc: 3:34 17/10/2019

Những khi bạn buồn, hãy chia sẻ! Nếu không chia sẻ được, hãy lắng nghe những lời tâm sự khác, bạn sẽ thấy được chia sẻ, được thấu hiểu bằng cách lắng nghe cảm xúc của người khác!