Hơn 10 năm “giời đày” cụ ông đắp tượng trên núi

Đăng lúc: 4:28 05/07/2019

Là bộ đội về tiếp quản Thủ đô sau cuộc chiến thần thánh chống thực dân Pháp, rồi xuất ngũ về quê lấy vợ sinh con, cày sâu cuốc bẫm, suốt 70 năm ròng từ lúc sinh ra đến lúc thành cụ ông tiên phong đạo cốt, cụ Đức tuyệt nhiên không thích, không học, không để ý gì đến hội họa chứ nói gì đến chuyện đắp tượng.