Người đàn bà “hâm gàn” hơn chục năm nhặt ống tiêm vấy máu

Đăng lúc: 12:03 17/04/2019

Hơn 15 năm nay, hầu như này nào, chị Long cũng đi khắp các rẻo đường trong thị trấn, nhặt nhạnh các ống kim tiêm ven đường, có những cái kim tiêm đỏ lòm máu, có cái bị bẻ quặt rất nguy hiểm mà theo chị Long là do các đối tượng muốn “trả thù đời” để lại.