Người đàn bà “hâm gàn” hơn chục năm nhặt ống tiêm vấy máu

Đăng lúc: 4:18 05/07/2019

Người phụ nữ ấy – cứ lúc nào có thời gian rảnh là làm cái việc mà người đời nhìn vào cho là “rỗi hơi, chập mạch” chẳng giống ai: Đó là đi lùng sục, nhặt nhạnh, thu gom ống tiêm do con nghiện bỏ lại. Hơn 15 năm nay, hầu như này nào, chị Long cũng đi khắp các rẻo đường trong thị trấn, nhặt nhạnh các ống kim tiêm ven đường …